Bất động sản đường quốc gia ven biển xã Xuân Thành – Nghi Xuân – Hà Tĩnh. · Địa chỉ: thôn Thành Yên, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh